ارسال محموله پلاسما در سال 1397

محموله پلاسمای اهدای کنندگان مراکز بیودارو در اردیبهشت ماه 1397 جهت تولیدات دارویی بیماران خاص به پالایشگاه ارسال شد.

منو

اهداي پلاسما تداوم بخش زندگي بيماران خاصBack to Top

Template Design:Dima Group