شرکت آلمانی ر فرآیند تولید پلاسما در انتقال خون تهران را تایید کرد.

به گزارش روابط عمومی انتقال خون استان تهران، «اوته شرفان» بازرس شرکت شرکت آلمانی CSL Plasma سوم و چهارم آذر 1394 با حضور در اداره کل انتقال خون استان تهران فرآیند تولید پلاسما از مرحله اهدای خون تا ذخیره‌سازی را مورد ارزیابی فنی قرار داد و در جمع‌بندی وی موردی از عدم انطباق که نشانه واجد شرایط نبودن پلاسمای تولیدی باشد، گزارش نشد.

بازدید از سالن اهدای خون، آزمایشگاه تولید فرآورده و انبار مرکزی در روز اول، بازدید از آزمایشگاه غربالگری، بخش کنترل کیفی، سردخانه منفی 30 درجه سانتیگراد و بررسی سیستم سامایش، خطوط ارتباطی شبکه و فرآیندهای تضمین کیفیت در روز دوم برنامه بازرسی اوته شرفان از مرکز وصال بود. وی همچنین پنج شنبه پنجم آذر 1394 از مرکز اهدای خون میلاد بازدید کرد.

منو

اهداي پلاسما تداوم بخش زندگي بيماران خاص

Back to Top

Template Design:Dima Group